Terapia mobilizacjami przywróci
równowagę Twoich tkanek.

ból

likwidujemy

Terapia mobilizacjami

To terapia mająca na celu poprawę napięcia, ukrwienia i metabolizmu tkanek miękkich, takich jak: skóra, tkanka podskórna, naczynia krwionośne i limfatyczne oraz mięśnie.

Cele te osiągane są poprzez zastosowanie terapii tkanek miękkich, oklejania plastrami (Kinesiology Taping), oraz poprzez różnorodne masaże lecznicze.

Stosowane w terapii metody:

Kinesiology Taping Masaż leczniczy Metoda tkanek miękich Terapia stawów skroniowo-żuchwowych

design & coding ilovemonday.com